Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) կառավարությունը փոխառություն է ստացել Ասիական արգացման բանկից (ԱԶԲ) Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի ֆինանսավորման համար: Համաձայն վարկային համաձայնագրի Ծրագիրնավարտվելու է 2020թ-ին: Ծրագրերն իրականացվում է Երևանի քաղաքապետարանի <Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրի իրականացման գրասենյակի> (ԵԿՆ ԾԻԳ) կազմում ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից:

Ծրագրի նպատակն է՝ Ծրագրի նպատակն է Երևանում ստեղծել անվտանգ և հարմարավետ ճանապարհային ցանց՝ կայուն տրանսպորտային համակարգով:Ծրագրով նախատեսվում է ստեղծել միջազգային չափանիշներին համապատասխանող ճանապարհներ, ինչը զգալիորեն կբեռնաթափի մայրաքաղաքի կենտրոնը տրասպորտային հոսքերից:

Ծրագրի բաղադրիչներն են՝

i. Ճանապարհների և կամուրջների կառուցում, քաղաքային ենթակառուցվածքի բարելավում,
ii. Հանրային տրանսպորտային ցանցի և ենթակառուցվածքի վերականգնում և ընդլայնում:

Նորություններ

Աշխատանքային այց Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատված

Աշխատանքային այց Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատված

Ս/թ-ի նոյեմբերի 30-ին Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանն աշխատանքային այց կատարեց Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատված: Ծրագրի իրականացման պատասխանատուները քաղաքապետի առաջին տեղակալին ներկայացրեցին աշխատանքների ընթացքը՝ նշելով, որ շինարարության...

Նախամրցույթային հանդիպում

Նախամրցույթային հանդիպում

Ս/թ-ի դեկտեմբերի 5-ին Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի գրասենյակում տեղի ունեցավ Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի նոր աղբավայրի կառուցման նախամրցույթային հանդիպումը: Կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հնարավորություն...

Քարտեզ

Հին Երևան