Ճանապարհաշինություն

Ծրագրով նախատեսվում է լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան օղակի բացակայող ճանապարհային հանգույցները: Ճանապարհային հանգույցները, որոնք կօգնեն բեռնաթափել քաղաքի կենտրոնը տրանսպորտային միջոցներից, հետևյալներն են՝

 • Շիրակի փողոցի երկարացում
 • Արտաշատի խճուղու վերակառուցում և լայնացում
 • Արշակունյաց պողոտայի վերջնամասի վերակառուցում և լայնացում
 • Դավիթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատվածի կառուցում
 • Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհահատվածի կառուցում

Ծրագրով նախատեսվում է նաև Արշակունյաց-Գարեգին Նժդեհ և Արշակունյաց-Բագրատունյաց հանգույցներում կառուցել էստակադաներ:

Շիրակի փողոցի երկարացում

(նոր ճանապարհահատվածի կառուցում)

 • Երկարությունը – 1.2 կմ
 • Երթևեկելիմասի լայնությունը – 15 մ
 • Երկկողմանիերթևեկություն
 • 4 երթևեկությանգոտի
 • 2 թունելայինանցում

Արտաշատի խճուղի

(գոյություն ունեցող ճանապարհահատվածի վերակառուցում/լայնացում)

 • Երկարությունը – 2.3 կմ
 • Երթևեկելիմասի լայնությունը – 21 մ
 • Երկկողմանիերթևեկություն
 • 5 երթևեկությանգոտի
 • Էստակադայիկառուցում՝ երկաթուղային գծանցի հատվածում

Արշակունյաց պողոտա

(գոյություն ունեցող ճանապարհահատվածի վերակառուցում/լայնացում)

 • Երկարությունը– 1.5 կմ
 • Երթևեկելիմասի լայնացում
 • Երկկողմանիերթևեկություն
 • 5-8 երթևեկությանգոտի

Արգավանդ-Շիրակ

(նոր ճանապարհահատվածի կառուցում)

 • Երկարությունը – 2.7 կմ
 • Երթևեկելի հատվածի լայնություն- 28մ
 • Երկկողմանի երթևեկություն
 • 6 երթևեկության գոտի
 • 1 ճանապարհային հանգույց
 • 1 մետաղական կամուրջի կառուցում Հրազդան գետի վրայով

Դավիթաշեն-Աշտարակ

(նոր ճանապարհահատվածի կառուցում)

 • Երկարությունը– 5.4 կմ
 • Երթևեկելիհատվածի լայնություն- 22մ-28մ
 • Երկկողմանիերթևեկություն
 • 6 երթևեկությանգոտի
 • Հավելյալսպասարկման ճանապարհ
 • 2 ճանապարհայինհանգույց

Բաբաջանյան -Աշտարակ

(նոր ճանապարհահատվածի կառուցում)

 • Երկարությունը– 9.4 կմ
 • Երթևեկելիհատվածի լայնություն- 14մ-21մ
 • Երկկողմանիերթևեկություն
 • 4-6 երթևեկությանգոտի
 • 3 հիմնականուղեանցերի կառուցում
 • 1 ճանապարհայինհանգույց

Ծրագրի ավարտից հետո կունենանք անխափան երթևեկություն Երևան քաղաքի արևմտյան շրջանցիկ ճանապարհով՝

Աշտարակի մայրուղուց դեպի Արտաշատի մայրուղի:

Նորություններ

Հայաստանում ԵՄ Կայուն էներգիայի շաբաթ

Հայաստանում անցկացվում է ԵՄ Կայուն էներգիայի շաբաթ: Եվրոպական ներդրումային բանկը (ԵՆԲ) և բազմադոնոր E5P հիմնադրամի միջոցներով Երևանում կհիմնանորոգվեն մանկապարտեզներ: • Հայաստանում առաջին անգամ կիրականացվի հանրային ծրագիր՝ ուղղված շենքերի...

“Կանաչ քաղաքներ” շրջանակային սեմինար

Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Վահե Նիկոյանը և Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի ղեկավար Նորա Մարտիրոսյանը մասնակցում են Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի կողմից Ստոկհոլմում անցկացվող «Կանաչ քաղաքներ» շրջանակային սեմինարին:...

Աշխատանքային այց

Այս կիրակի Ասիական զարգացման բանկի ներկայացուցիչները քաղաքապետի տեղակալ Վահե Նիկոյանի և Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի ղեկավար Նորա Մարտիրոսյանի հետ այցելեցին Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատված: Ասիական զարգացման բանկի հայաստանյան գրասենյակի...

Քարտեզ

Հին Երևան