Քաղաքային լուսավորություն

Հիմնական

Հայաստանի Հանրապետությունը Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկից կստանա մինչև 4մլն. ԱՄՆ դոլար սուվերեն վարկ: Այս ծրագրի նպատակն է Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում քաղաքային լուսավորության ցանցի  վերականգնումը և արդիականացումը: Ծրագրի հիմնական բաղադրիչները ներառում են առաջնային և երկրորդական փողոցներում 80կմ ստորգետնյա մալուխների անցկացում, առկա լուսատուների փոխարինում ժամանակակից, էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիայով և ավտոմատացված վերահսկմամբ, ինչպես նաև էներգիայի մոնիթորինգով կենտրոնական լուսավորության կառավարման համակարգի տեղադրում:

Վարկի միջոցով ծրագիրը կվերազինի Երևանի 28 փողոցների քաղաքային լուսավորության ցանցը: Սնդիկային լուսատուների օգտագործման կրճատումը կնվազեցնի բնապահպանական վտանգները աղբավայրերում: Երևանի փողոցներում ավելի լավ լուսավորությունը կբարելավի ճանապարհային անվտանգությանը, հնարավորինս կնվազեցի հանցագործության տոկոսը և կնպաստի քաղաքում սոցիալական վարքագծի բարելավմանը: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Քաղաքի կարողությունների ամրապնդման աջակցություն, որն իրենից ներկայացնում է խորհրդատվություն Երևանի քաղաքապետարանին ինստիտուցիոնալ ամրապնդմանն ու կարողությունների զարգացմանն աջակցելու հարցում քաղաքային լուսավորության շահագործման և պահպանման մոնիթորինգի դասընթացների միջոցով, որը կֆինանսավորվի միջազգային դոնորի կողմից: Պայմանագիրն արդեն իսկ կնքվել է ‹‹Գրանթ Թորնթոն›› ՓԲ ընկերության հետ:

Ներկա  դրությունը

Ներկայիս քաղաքային լուսավորությունը շահագործվում և սպասարկվում է Քաղաքապետարանի կողմից նոր տեխնոլոգիաների ներդրման խթանների բացակայությամբ, որոնք կարող են կրճատել էներգիայի սպառումը, ինչպես նաև սպասարկման աշխատանքները: Քաղաքապետարանը պատրաստ է դիտարկել երկարաժամկետ Հանրային ծառայությունների պայմանագրով մասնավոր ընկերության վարձակալումը իր քաղաքային լույսերի շահագործման համար, որը Քաղաքապետարանին հնարավորություն կտա բարձրացնել քաղաքային լուսավորության որակը ավելի քիչ անսարքությունների, ավելի լավ լուսավորության և ավելի մեծ էներգախնայողության առումով: Այնուամենայնիվ,  եթե հարմար մասնավոր օպերատորներ չհայտնաբերվեն, Քաղաքապետարանը կարող է շարունակել առկա շահագործումը և միայն փնտրել լուծումներ իր լուսավորման ենթակառուցվածքների փոխարինման համար:

Ներկայիս քաղաքային լուսավորությունը բաղկացած է որոշ սնդիկային լուսատուներից` միջինում մոտ 1.5 տարվա պիտանելիության ժամկետով և որոշ նատրիումային լուսատուներից` միջինում 2-5 տարվա պիտանելիության ժամկետով: Վերջիններս այլ վայրերում կիրառվող լուսադիոդային լուսավորման (“LED”) հետ անհամեմատելի են, քանի որ ստանդարտ չափանիշների համաձայն դրանց պիտանելիությունը մինչև 10 տարի է:  Այսպիսով, ներկա համակարգը, ամենայն հավանականությամբ, առաջացնում է ավելին, քան ուղղակի պահպանման ծախսեր: Հասկանալի է, որ պիտանելիության քիչ ժամկետը մասամբ կարող է լինել Քաղաքում էլեկտրաէներգիայի մատակարարման որակի արդյունք:

Հետևաբար, Քաղաքապետարանը դիմել է Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկին (‹‹Բանկ›› կամ ‹‹ՎԶԵԲ››)՝ խնդրելով գնահատել քաղաքային լուսավորության արդիականացման պիլոտային ծրագիրը (‹‹Ծրագիր››) ֆինանսավորելու հնարավորությունը: Ծրագիրը կներառի մի շարք քաղաքային լուսավորության արդիականացում ժամանակակից էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաներով և վերահսկման դիտակետի փոխարինում/ պլանավորում:

Ներկայումս Բանկը դիտարկում է սույն Ծրագրի համար վարկի տրամադրումը:

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցություններ

Ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական պոտենցիալ ազդեցությունները համարվում են դրական և բացասական ազդեցությունները: Դրական ազդեցությունները հիմնականում ներառում են վատ լուսավորության հետ կապված խնդիրները, ճանապարհային անվտանգության բարձրացումը, հանցագործության տոկոսի նվազեցումը, համայնքային գործունեության ընդլայնումը, աղբավայրերում վտանգների նվազեցումը, ածխածնի արտանետումների կրճատումը և այլն:

Նորություններ

Կոշտ թափոնների կառավարում

Կայացել է Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում Երևան համայնքին աջակցության և շահառուների մասնակցության ապահովման խորհրդատուի հետ մեկնարկային հանդիպումը Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի ղեկավար Նորա Մարտիրոսյանը...

«Մայրաքաղաքի հասարակական տրանսպորտի բարեփոխումների գործընթացի նպատակը բնակիչների պահանջներին համապատասխան նոր տրանսպորտային համակարգ ստեղծելն է». Վահե Նիկոյան

Երևանի քաղաքապետարանում կայացած մամլո ասուլիսի ընթացքում քաղաքապետի տեղակալ, Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի բարեփոխումների աշխատանքային խմբի ղեկավար Վահե Նիկոյանը ներկայացրել է հասարակական տրանսպորտի նոր ցանցի նախագծի հիմնական հատկանիշները...

Մեկնարկել է Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհի կառուցումը

Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը մասնակցել է Բաբաջանյան-Աշտարակի խճուղի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների մեկնարկի արարողությանը: Կառուցվող նոր ճանապարհը լինելու է միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան՝ հագեցած նոր ենթակառուցվածքներով: Ճանապարհի...

Քարտեզ

Հին Երևան