Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագիր

          Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 15 մլն եվրո, որից 7 մլն եվրո վարկ` Եվրոպական ներդրումային բանկից (այսուհետև՝ ԵՆԲ), 5 մլն եվրո դրամաշնորհ՝ Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողության և շրջակա միջավայրի գործընկերության հիմնադրամից (այսուհետև՝ E5P), 1 մլն եվրո դրամաշնորհ Կանաչ կլիմայի հիմնադրամից, որը տնօրինվում է Միավորված ազգերի զարգացման ծրագրի (այսուհետև՝ ՄԱԶԾ) կողմից և 2 մլն եվրո Երևան համայնքի բյուջեից: Ծրագրի շրջանակներում հարկերը համաֆինանսավորվում են ՀՀ պետական բյուջեից։

          Ծրագրի Վարկային համաձայնագիրը ստորագրվել է 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ին, իսկ Դրամաշնորհային համաձայնագիրը 2018 թվականի հունիսի 8-ին:

          Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է քաղաքապետարանի ենթակայության հանրային շենքերում, մասնավորապես մանկապարտեզներում, իրականացնել էներգաարդյունավետության բարձրացման աշխատանքներ, որոնց արդյունքում կկրճատվեն հանրային շենքերի էներգետիկ սպասարկման ֆինանսական ծախսերը, ինչպես նաև տեղի կունենա արտանետվող CO2 գազի նվազեցում:

          Ծրագրի շրջանակներում առաջին փուլով ընտրվել են 29 մանկապարտեզներ, որոնց համար իրականացվել են սեյսմիկ աուդիտ և էներգաաուդիտ։ Սեյսմիկ և էներգաաուդիտների արդյունքների հիման վրա ՄԱԶԾ-ի կողմից իրականաացվել է նախագծող ընկերությունների ընտրություն։ Նշված մանկապարտեզներից ընտրվել են 15 մանկապարտեզներ՝ հիմնանորոգման համար:

          Վերոնշյալ 15 մանկապարտեզներն են՝ թիվ 36, 49, 22, 23, 71, 74, 47, 48, 135, 138, 109, 110, 81, 161 և 156:

          Նախագծող ընկերությունների կողմից ներկայացված նախագծանախահաշավային փաստաթղթերի հիման վրա հայտարարվել են երկու մրցույթներ, որոնց արդյունքում կնքվել են չորս պայմանագրեր 8 մանկապարտեզների հիմնանորագման համար: Նշված 8 մանկապարտեզներն են՝ թիվ 36, 49, 22, 23, 71, 74, 47 և 48:

Թիվ 36 և 49 մանկապարտեզների հիմնանորոգման պայմանագիրը կնքվել է 2020 թվականի սեպտեմբերի 25-ին, իսկ 47, 48, 22, 23, 71 և 74 մանկապարտեզների պայմանագրերը՝ 2021 թվականի ապրիլին:

          2021 թվականի մայիսի 1-ին հայտարարվել է ևս յոթ մանկապարտեզների շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթը:  Վերոնշյալ մրցութային հայտերի բացումը տեղի է ունեցել 2021 թվականի հունիսի 11-ին: Գնահատման գործընթացն ավարտվել է: Կայացած մրցույթի արդյունքների համաձայն թիվ 135, 138, 109, 110, 81 և 161 մանկապարտեզների շինարարական աշխատանքների իրականացման համար առկա են հաղթող ընկերություններ: Համապատասխան պայմանագրերի կնքումը տեղի է ունեցել 2021 թվականի հոկտեմբերի 22-ին: Վերոնշյալ 6 մանկապարտեզներում շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է մեկնարկել 2021 թվականի նոյեմբեր ամսին:

          Հայտարարված մրցույթում թիվ 156 մանկապարտեզի հիմնանորոգման համար հաղթող կազմակերպություն չի եղել, ուստի մրցույթը վերահայտարարվել է և ներկայումս ընթանում է մրցույթի գնահատման գործընթաց:

Թիվ 36 մանկապարտեզի ամբողջական վերակառուցման աշխատանքները սկսել են 2020 թվականի աշնանը: Շինարարական աշխատանքների շրջանակներում իրականացվել է մանկապարտեզի շենքի սեյսմիկ ամրացում, շենքի պատերը ջերմամեկուսացվել են, տեղադրվել են արևային վահանակներ, արևային ջրատաքացուցիչ, մաքուր օդի մատակարարման սարքավորումներ, շենքն ամբողջովին հիմնանորոգվել է: Շինարարական աշխատանքներն ավարտված են, մանկապարտեզի շենքը պատրաստ է շահագործման:

Նորություններ

Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրով հիմնանորոգված հ. 71 մանկապարտեզը վերաբացվել է

Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրով հիմնանորոգված հ. 71 մանկապարտեզը վերաբացվել է

Հիմնանորոգումից հետո վերաբացվել է հ.71 մանկապարտեզը, որը շուրջ 360 փոքրիկների համար դռները կբացի մարտից: 1980-ական թվականներին հիմնադրված նախակրթարանը հերթականն ու ամենաընդարձակներից է, որ ընդգրկված է Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրում: Երեխաների...

47 մանկապարտեզը Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրով վերակառուցվել ու վերաբացվել է

47 մանկապարտեզը Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրով վերակառուցվել ու վերաբացվել է

Երևանի հ.47 մանկապարտեզը կառուցվել է 1975թ.: Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրով շենքն ամբողջությամբ վերակառուցվել ու վերանորոգվել է: «Մանկապարտեզն այս տարիների ընթացքում մասնակի նորոգվել էր, բայց հիմնովին՝ երբևէ:  Տանիքից կաթում էր, խմբասենյակներն ու...

12 մետրանոց նոր ավտոբուսները մարտից երթուղի դուրս կգան

12 մետրանոց նոր ավտոբուսները մարտից երթուղի դուրս կգան

12 մետրանոց 87 «MAN» մակնիշի ավտոբուսներից 44-ն արդեն Երևանում են: Փետրվարին կժամանի մյուս խմբաքանակը: Նոր ավտոբուսները համայնքը ձեռք է բերել Եվրամիության աջակցությամբ՝ ՎԶԵԲ-ի վարկային միջոցներով: Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Լևոն Հովհաննիսյանը,...

Քարտեզ

Հին Երևան