Ս/թ. մարտի 22-ին տեղի ունեցավ Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հանրային լսումը: