Հասարակական տրանսպորտի բարեփոխումներ

ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի բարեփոխումների գործընթացը ղեկավարում է Երևանի քաղաքապետարանը՝ մասնագիտական աշխատանքային խմբի և խորհրդատվական ընկերության ներգրավմամբ։

«Նոր ավտոբուսային երթուղային ցանցի, ինտեգրված սակագնի և տոմսային համակարգի» մշակման ծրագիրն իրականացնում են WYG International ընկերությունն ու «Ամերիա» ՓԲԸ-ն համատեղ՝ Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ և Երևանի քաղաքապետարանի վերահսկողությամբ։

Գործընթացի նախապատրաստական աշխատանքները սկսվել են բավականին վաղ, իսկ աշխատանքների գործնական փուլը մեկնարկել է  2017թ․ ապրիլի 20-ին, երբ  կայացել է մասնագիտական աշխատանքային խմբի առաջին նիստը։ Նիստի ընթացքում խորհրդատվական խումբը ներկայացրել է իր պատրաստած փաթեթն ու մեկնարկային հաշվետվությունը։ Դրանից հետո շարունակվել են աշխատանքային քննարկումները։

Երևան քաղաքի հասարակական բարեփոխումների գործընթացը ներառում է համակարգային փոփոխության բոլոր գործիքները։

Մասնավորապես՝ նախատեսվում է.

– Երևան քաղաքի ուղևորահոսքերի հաշվարկների անկախ հետազոտության հիման վրա նախագծել նոր երթուղային ցանց, որը կօպտիմալացնի առկա ցանցերը և քաղաքացիների համար առավել հարմարավետ ծառայություններ կապահովի,

– նախագծել հասարակական տրանսպորտի միասնական ցանց, որը կառուցված չի լինի բացառապես վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների վրա և հնարավորություն կտա տրանսպորտային տեսակների փոխլրացմամբ առավել արագ ու հարմարավետ տեղաշարժվել Երևան քաղաքում,

– ներդնել միասնական էլեկտրոնային տոմսային համակարգ, որը, անկախ վճարման տեսակից, հնարավորություն կտա թափանցիկ ու վերահսկելի դաշտ բերել ոլորտի ֆինանսական շրջանառությունը և կապահովի քաղաքացիների երթևեկը շահավետ պայմաններով,

– որոշել հասարակական տրանսպորտի չափորոշիչների սահմանման և վերահսկման առավելագույնս արդյունավետ մեխանիզմները (սա նշանակում է, որ պետք է հստակ կերպով սահմանվեն մեր բնակչության պատկերացումները տրանսպորտի որակի վերաբերյալ և ներդրվեն այնպիսի արդյունավետ մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն կտան ամբողջությամբ ապահովելու ռազամավարական նշանակություն ունեցող այս ոլորտի լիարժեք կենսագործունեությունը՝ անկախ հասարակական տրանսպորտի սպասարկողի սեփականության ձևից (համայնքային, մասնավոր),

– սահմանել հասարակական տրանսպորտի շահագործման արդյունավետ մեխանիզմներ, որոնք պետք է լինեն օպերատորի կամ օպերատորների հետ կնքվելիք պայմանագրի հիմնական պայման (մեխանիզմները ներառելու են ինչպես տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական բնութագրերը (շահագործման տարեթիվ, կահավորանք և հարմարություններ), այնպես էլ սպասարկման բնութագրերը (վարորդներ, համազգեստ, բժշկական ստուգումներ, քաղաքացիների սպասարկման կանոնակարգ)),

– սահմանել ոլորտի էլեկտրոնային կառավարման մեխանիզմների տեսակներն ու չափորոշիչները (սա ենթադրում է ինչպես տոմսերի վաճառքից ստացվող ֆինանսական հոսքերի, այնպես էլ տոմսային համակարգի վաճառքի տերմինալների պահանջների սահմանումը. ծրագրի այս բաղադրիչում ներառված են նաև GPS սարքերով տրանսպորտային միջոցների էլեկտրոնային քարտեզներն ու չվացուցակները և ժամանակակից բջջային հավելվածը, որն ուղևորին կհուշի, թե որ երթուղին է առավել հարմարավետ նախընտրելի վայր հասնելու համար, և իրական ժամանակում քանի րոպեից կմոտենա հաջորդ տրանսպորտային միջոցը)։

Ծրագրի տեխնիկական բնութագրիչներից զատ, Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի բարեփոխումների գործընթացի ամենակարևոր առանձնահատկությունը ծրագրի շահառուների և լայն հանրության համար որոշումների կայացման գործընթացներին մասնակցելու մեխանիզմների ապահովումն է։ Այդ մեխանիզմների թվում են հենց այս հարթակը, մասնագիտական և հանրային քննարկումները, հասարակական կարծիքի շարունակական ուսումնասիրությունները, առցանց քվեարկությունն ու գործընթացին բոլոր հետաքրքրվողների մասնակցությունը խրախուսող մոտեցումը։ Երևանը պետք է ունենա աշխարհի մայրաքաղաքներին հարիր լավագույն հասարակական տրանսպորտը, և մենք բոլորս միասին պետք է որոշենք՝ որն է լավագույնն ու ինչ չափորոշիչներ է այն ենթադրում։

Մանրամասների համար այցելեք՝ https://transport.yerevan.am/

Նորություններ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԱՎՏՈԲՈՒՍՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԿԱՅԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունների վերաբերյալ

ՀՀ Կառավարությունը և Երևանի քաղաքապետարանը իրականացնում են Երևան քաղաքի երթևեկության և տրանսպորտային համակարգի բարելավման ծրագիր, որի շրջանակներում կիրականացվի Երևան քաղաքում ավտոբուսների նոր հավաքակայանի կառուցումը Աշակունյաց -Շիրակ պողոտաների փոխհատման...

Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի շրջանակում ստորագրվել են մանկապարտեզների հիմնանորոգման հերթական պայմանագրերը

Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի շրջանակում ստորագրվել են մանկապարտեզների հիմնանորոգման հերթական պայմանագրերը

Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի շրջանակում մայրաքաղաքում կհիմնանորոգվի 15 մանկապարտեզ: Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը մրցույթում հաղթած կապալառու կազմակերպությունների հետ ստորագրել է վեց նախակրթարանների հիմնանորոգման պայմանագրերը: Երևանի թիվ 71,...

Քարտեզ

Հին Երևան