In 06/05/2013 a public consultation on Land Acquisition and Resettlement framework of the Sustainable Urban Development Investment Program Tranche -1 took place. The aim of the meeting was to introduce the rights and responsibilities, evaluation methodology and grievance redress mechanism of the affected persons who live, work, have businesses, cultivate land in the sections where the road is envisaged to be constructed.

263162_267799556697260_407176279_n

294863_267799856697230_1826686597_n

601802_267799780030571_130338254_nՄայիսի 6-ին տեղի ունեցավ հանրային լսում Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր Տրանշ 1-ի հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակի վերաբերյալ: Այս հանդիպման նպատակն էր ազդեցության ենթակա անձանց, ովքեր բնակվում, աշխատում, զբաղվում են գործարարությամբ, մշակումեն հողը նախատեսվող կառուցվող ճանապարհի հատվածում, իրազեկել փոխհատուցում ստանալու բոլոր իրավասությունների և իրավունքների, գնահատման մեթոդաբանության, բողոքների և դժգոհությունների լուծման մեխանիզմի վերաբերյալ:
263162_267799556697260_407176279_n
294863_267799856697230_1826686597_n
601802_267799780030571_130338254_n