Ս/թ-ի հունվարի 25-ին Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի գրասենյակում տեղի ունեցավ Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի խորհրդատուի համար հայտարարված մրցույթի տեխնիկական առաջարկների փաթեթների բացումը: Խորհրդատուն իրականացնելու է ծրագրի իրականացման աջակցություն, աջակցություն գնումների գործընթացում, ինչպես նաև պայմանագրի վերահսկում: