Տրանշ 1 ֊ ցուցիչներ

Վճարումների տարեկան թիրախներ

ԱԶԲ Գործառույթներ | May 26, 2021

vcharumner-arm

Տարեկան գնումների պլան

ԱԶԲ Գործառույթներ | May 26, 2021

Gnumner-arm

ԱԶԲ գործընթացներ

ԱԶԲ Գործառույթներ | May 25, 2021

ADB procedures-arm

Վճարումների տարեկան թիրախներ

ԱԶԲ Գործառույթներ | August 15, 2018

disbursement tranche 1 arm

Տարեկան գնումների պլան

ԱԶԲ Գործառույթներ | August 15, 2018

T1 procurement arm

ԱԶԲ գործընթացներ

ԱԶԲ Գործառույթներ | November 13, 2017

ADB proceduresTranche1 arm