Տրանշ 1 ֊ ցուցիչներ

Վճարումների տարեկան թիրախներ

ԱԶԲ Գործառույթներ | August 15, 2018

disbursement tranche 1 arm

Տարեկան գնումների պլան

ԱԶԲ Գործառույթներ | August 15, 2018

T1 procurement arm

ԱԶԲ գործընթացներ

ԱԶԲ Գործառույթներ | November 13, 2017

ADB proceduresTranche1 arm