Տրանշ 2 ֊ ցուցիչներ

No items found

Վճարումներ

ԱԶԲ Գործառույթներ | August 15, 2018

disbursement tranche 2 arm

Գնումների գործընթաց

ԱԶԲ Գործառույթներ | August 15, 2018

T2 procurement arm

ԱԶԲ գործընթացներ

ԱԶԲ Գործառույթներ | August 15, 2018

ADBprocedurestranche2arm